توضیح مختری درباره ما

درباره ما

درباره همینجا

تیم طراحی اپلیکیشن “همینجا” با تمرکز بر روی مشتریان، تجزیه و تحلیل امکانات مورد نیاز آنها و با تلاش مستمر در حوزه فناوری اطلاعات، نرم افزاری را طراحی کرده است …

آمار همینجا

شماره های ما

500 +
تعدا کسب و کارها
2000 +
تعداد اعضا
100 +
کسب و کارهای فعال